Reglement

Alle er velkomne til at bruge Hjørring Bibliotekerne, men for at låne materialer skal du registreres som bibliotekslåner.

Dit sundhedskort er dit lånerkort og skal bruges hver gang, du låner. Det kan bruges, når du er registreret som bibliotekslåner og har fået en pinkode.

Børn under 18 år skal have forælders skriftlige tilladelse for at blive registreret som bibliotekslåner.
Indmeldingsblanket fås på Bibliotekerne eller findes på hjemmesiden.
Børn kan få et særligt lånerkort, hvis forældrene ikke ønsker, at børnene bruger deres sundhedskort.

Du hæfter personligt for de materialer, der lånes med dit kort.

Du skal opdatere alle ændringer i navn, adresse og telefonnummer/e-mail i din profil på Biblioteket hjemmeside, eller meddele det på Biblioteket.

Hvis lånerkortet mistes, skal biblioteket have besked, så kortet kan spærres.

Du kan få udstedt et erstaningskort for 10 kr.

Institutionslånerkort udstedes til dagplejere og institutioner

Regler for lån:

Afleveringstidspunktet for lånte materialer fremgår af udlånskvitteringen.

Som en service udsender Biblioteket påmindelse som SMS eller mail, tre dage før materialerne skal afleveres. 

Kvitteringer er vigtig dokumentation. Husk derfor at gemme dine udlåns- og afleveringskvitteringer.

Du skal betale gebyr i henhold til gældende takstblad, hvis lånetiden overskrides, og gebyret beregnes udelukkende ud fra overskreden afleveringsdato.

Som en service udsender Biblioteket hjemkaldelser, du kan modtage på mail eller sms. 

Skyldige gebyrer i henhold til gældende takstblad og/eller erstatningsbeløb kan efter gældende Lov om biblioteksvirksomhed medføre udelukkelse fra at låne.

Mellemværende overdrages efter ca. 3 mdr. til Kommunens betalingskontor, som derefter overtager inddrivelsen.

Beskadiget/bortkommet materiale erstattes med den pris, som biblioteket fastsætter.
Bemærk at erstatningsprisen for f.eks. DVD, playstation og cd-rom kan være meget høj pga. særlige licensudgifter.

Biblioteket påtager sig ikke ansvar for evt. skader på lånerens maskinel eller programmel i forbindelse med benyttelsen af lånte materialer.

Biblioteket kan fastsætte begrænsninger for antallet af materialer der lånes.

Ordensregler:
 
Det er ikke tilladt at benytte bibliotekets internetmaskiner til søgninger, e-mail eller chat med indhold af racistisk eller pornografisk karakter, ligesom anvendelse af bibliotekets internettilbud skal respektere dansk lovgivning.

Brugere, der ikke respekterer andre biblioteksbrugere og god omgangstone eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.

Klager over Bibliotekets tilbud og service m.v. kan sendes til:

Hjørring Bibliotekerne
att. bibliotekschef Benthe Hansen
Østergade 30
9800 Hjørring 

eller

Hjørring Kommune
Plan, Kultur og Udvikling
Nørregade 2
9800 Hjørring

Reglementet er gældende fra august 2014.