Hanne Kvist

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris:
Gratis
Målgruppe

Hvem er Danmark?

… og hvem er Hjørring?

I foråret 2019 besøgte 20 udvalgte forfattere hver én udvalgt by i Danmark udstyret med spørgsmålet: "Hvem er Danmark?" Bag dette projekt står Dansk Forfatterforening støttet af Nordea-fonden med det formål at skabe mere læse- og skrivelyst.

"Danskernes øjne skal åbnes for læsning og fordybelse som et frirum i en ellers hektisk og fortravlet hverdag," lyder det.

Blandt byerne var Hjørring, og forfatteren (og illustratoren) Hanne Kvist var netop vores bys udvalgte. Hun besøgte Hjørring i en uge – og hun kom vidt omkring. Vil du se vores by i det spejl, hun holder op? Vil du lytte til hendes ord om os?

Hanne Kvist vil denne aften fortælle om sin uge i Hjørring, og i samarbejde med Læseforeningen vil der blive afholdt guidet fælleslæsning med udgangspunkt i Hanne Kvists værk om Hjørring.

Arrangeret i samarbejde med Dansk Forfatterforening og Læseforeningen.