Sprogcafé / Caféchat

Kom til Sprogcafé og tal på dansk. Onsdage kl. 15-16 på Hjørring Bibliotek / Join us at Café chat. Wednesdays at 15-16 at Hjørring Library.

Sprogcafé for alle, der har lyst til at møde nye mennesker og tale sammen PÅ DANSK om livet og dagligdagen.

 • Det koster ikke noget
 • Vi gi'r kaffe/te
 • Ingen tilmelding, bare mød op
 • Tilbuddet er for voksne.
 • Børn kan evt. lege i børnebiblioteket

Language café for anybody who wants to meet new people and have a chat about everydag things - PÅ DANSK!

 • It's for free
 • There is coffee/tea
 • No need to sign up, just turn up
 • It's for adults
 • Kids can play in the children library
 •  
Vi mødes på Hjørring Bibliotek / Lets meet at Hjørring Library:
 
 
Hvis du har spørgsmål så ring eller skriv til / For further informations - contact:

Tone lunden, tlf: 7233 4839, tone.lunden@hjoerring.dk     eller     Lone Due Bak, tlf: 7233 4827, lone.due.bak@hjoerring.dk